Naše nabídka

Provádíme autorizované měření emisí spalovacích stacionárních zdrojů

- kotlů spalujících zemní plyn, LPG nebo LTO do výkonu 5 MW.

Tyto služby poskytujeme na profesionální úrovni za velmi výhodné ceny. V oboru autorizovaného měření emisí působíme již od roku 1995.

Termín měření přizpůsobíme požadavkům zákazníka.

Našim klientům poskytujeme poradenství k dané problematice ZDARMA.

Rozdělení zdrojů znečištění a povinnost měření:

Provozovatelé zdrojů znečištění ovzduší jsou povinni zajišťovat autorizované měření emisí podle ustanovení zákona č. 201/2012Sb. a vyhl. 415/2012Sb. v následujících intervalech:

Celkový jmenovitý tepelný příkon zdroje * četnost měření
≥300kW a <1MW jen při uvedení do provozu
≥1MW a ≤5MW 3 roky
>5MW 1 rok

* sčítají se příkony kotlů stejné kategorie v jedné kotelně
Copyright © 2006-2018 | HTML 4.01 a CSS