Autorizace

Platnost oprávnění

Oprávnění k autorizovanému měření emisí udělilo Ministerstvo životního prostřední dne 2.10.2006 pod značkou 2843/740/06/Hl. Oprávnění je platné podle zák. 201/2012 Sb., §42 na dobu neurčitou.

Rozsah oprávnění

Autorizované měření emisí spalovacích zařízení spalujících zemní plyn, LPG nebo lehký topný olej do jmenovitého tepelného výkonu měřeného zařízení (kotle) 5 MW.


Copyright © 2006-2018 | HTML 4.01 a CSS